Corporate design pivovaru

Získali jsme zakázku z potravinářského průmyslu, konkrétně se jedná o realizaci celého corporate designu pro nově zakládaný pivovar v Liberci. Corporate design obsahuje vyhotovení loga, etiket, pivních podtácků, návrh sklenice. Nedílnou součástí je také vyhotovení internetových stránek a také informačních materiálů.

Realizace corporate designu pro pivovar se liší od corporate pro společnost, která se zabývá službami pro zákazníky. Hlavní rozdíl je, že design se vytváří pro nápoj a spadá do oblasti potravinářského průmyslu. Důraz se tedy klade na spotřebitele, na jeho chutě a emoce. Vše co jsme zmínili se musí odrazit v designu loga a dalších materiálů. Corporate design pivovaru je dalším osvěžením pro nás, pro realizátory grafiky a pro naše programátory.