Jsme členy klubu Business for Breakfast Česká republika

Poté co jsme absolvovali několik ukázkových snídaní podnikatelského klubu B4B (Business for Breakfast), jsme se rozhodli, že by bylo prospěšné se stát stálými členy. Jediné co chybělo, aby naše žádost byla odsouhlasena vedením klubu, což se i stalo i my jsme se stali stálými členy.

Snídaně Business for Breakfast jsou inspirativní svým přístupem a celou myšlenkou. Myšlenka pochází z Velké Británie a v České republice působí několik desítek klubů. Většinou se jedná o krajská a větší města. V pravidelných intervalech se setkávají členové a jejich hosté, aby se propojili pomocí tzv. networkingu, což můžeme říci, že je kvalifikované předávání kontaktů. Scházejí se podnikatelé, živnostníci, manažeři, aby si navzájem pomohli v růstu ať již formou rady, předáním kontaktu či získáním zakázek.