Nová služba - Infografika

Infografika je služba pro klienty, kteří chtějí reportovat firemní data ať již jsou statistického charakteru nebo mají za úkol prezentovat výsledky nějaké činnosti. Další využití informatiky je vysvětlení složitějšího procesu, workflow. Může tedy vypadat i jako návod.

Ptáte se jak se odlišuje grafika např. letáku od infografiky? Infografika je zábavná forma vyjádření, které je pro ni charakterizující. Brožury, letáky společnosti se hlavně zaměřují na obsah a předání informací. Infografika je jiná. Dost často se v infografice vyskytují ilustrace, grafy, různé znázornění dat. Prvky infografiky se realizují ve firemních barvách. Infografika obsahuje logo společnosti, kontaktní údaje, hlavní myšlenku, motto či krátký popis dané věci, pro kterou se vytváří.