Redesign portálu PeopleLovePeople

Připravujeme redesign portálu PeopleLovePeople v návaznosti na růst návštěvnosti, přidání nových funkcionalit a dalších rozšíření.

Změny se budou týkat hlavní stránky a všech klíčových obrazovek. Věříme, že změny naši návštěvníci ocení. Změna opět souvisí s dalším navýšením návštěvnosti a také s informacemi, které jsme získali od pravidelných návštěvníku portálu. Některé obrazovky se budou doplňovat o další informace, některé se budou naopak zmenšovat a zjednodušovat. Doba jde rychle dopředu a cokoli, co se zjednoduší se stává více ovladatelné a hlavně se lidé mohou soustředit na to podstatné a tedy na obsah, který je nejdůležitější.