Rezervační systém, který usnadní přihlašování

Rezervační systém je druh informačního systému a přebírá hodně vlastností, které mají informační systémy. Rezervační systém musí být přehledný pro obsluhu, ale i pro klienty, kteří do systému přistupují. Dále musí splnit očekávání zadavatele a umožnit se lidem hlásit na akce.

Klienti mají možnost se zaregistrovat pro případ, že se chtějí na akce pravidelně přihlašovat. Musejí mít možnost akci zaplatit, sledovat své objednávky. Musí se dozvědět všechny informace o dané akci. Obsluha systému musí mít možnost zakládat akce, editovat a zneaktivňovat akce. Každá akce má své parametry, ať už povinné či nepovinné, které obsluha zadá a jsou pak vidět v klientské části.