Samolepky pro pořádané moto akce

Tvorba samolepek je samostatný obor grafiky a má svá specifika. Samolepky byly určené pro moto akce, které se konají jednou za rok a vždy je vybrána nová destinace. Destinací je myšlen stát.

Celkem se měly vytvořit 4 samolepky, každá pro jeden rok. Součástí bylo vytvoření i názvu akce, který by všechny roky zaštiťoval. Tvorba samolepek je charakteristická tím, že je k dipozici malý prostor a na ten se musí vejít všechny potřebné informace. Z pohledu barev byl úkol vytvořit barevné schéma a jednotlivé barvy schématu používat pro každý rok, ve kterém se moto akce koná. Součástí samolepky daného roku byl také seznam průjezdných států přes které se moto akce konala. Zajímavé :)