?>
Infografika - Merz
Infografika

Infografiku jsme realizovali pro společnost Merz, která působí v oboru průmyslové automatizace a má ve svém portfoliu produkt Merz OEE, který slouží pro sledování a vyhodnocování efektivity řízení.

Pro řešení tohoto projektu jsem zvolili infografiku, protože je ideálním nástrojem pro snadné pochopení. Infografika je postavena na obrázcích a krátkých textech, které neunaví čtenáře a díky této jednoduchosti čtenář rychle pochopí obsah. Ilustrace na grafice jsme vytvářeli přesně dle potřeb dané věci.