?>
Koncept loga - REHA Promotion
Design loga

Společnost REHA Promotion podniká v oblasti zajišťování promotérek a hostesek, módních přehlídek, zajišťování výstavního servisu, výstav a akcí.

Pro společnost jsme vytvořili grafický koncept pro nové logo. Grafický koncept obsahoval několik návrhů a to tak rozličných, aby si mohl klient vybrat z různých grafických stylů. Po vytvoření konceptů jsme s klientem navrhovaná loga detailně prodiskutovali a loga popsali z několika pohledů. Klient tak získá dokonalou představu o tom jak je každé logo z konceptu jiné a co konkrétně představuje a jaký bude mít vliv na cílové zákazníky společnosti.

Líbí se vám naše práce? Budeme rádi, když ji nasdílíte na ico.