?>
Plakáty Kousek Piva
Plakáty

Realizace spočívala ve vytvoření plakátu s hlavní nabídkou piv a poté plakátu pro určité druhy piva. Při vytváření plakátu jsme se drželi již dříve námi navrženého corporate designu pro Pivovar Kousek Piva, ale zároveň jsme chtěli přijít s něčím novým, abychom grafiku o něco více oživili.

Pokud se na plakát někdo podívá, říkejme např.: "divák", tak se divákova pozornost nejdříve soustředí na produkt, tedy piva, na druhý pohled už divák uvidí i další prvky, jako "hrátka" s číslem 8, kterou jsme položili. Vznikl znak nekonečna a do něho jsme umístili fotky spojené s létem a typickými rysy daného piva. Zároveň tak dostáváme na plakát reálné prostředí a osoby, které působí velmi pozitivně. Pokud si chce divák číst, protože např. čeká ve frontě, je zde umístěno vyprávění o pivu, jeho hodnotách, odkaz na sociální a webové stránky.