Informační systém je systém, který ušetří čas, finance, zefektivní činnost společnosti

Pro libereckou jazykovou školu jsme realizovali informační systém, který má za úkol zefektivnit kompletní agendu společnosti nad vedením kurzů, studentů a lektorů.

Informační systémy, které realizujeme pro naše klienty se snaží co nejvíce omezit agendu vedenou v programech typu Excel a hlavně na papírech. Informační systém je ze své podstaty postaven nad databází, kde jsou uložena všechna data. Dále má informační rozhraní pro přihlašování obsluhy. Na jednotlivých obrazovkách systému se pak vše ovládá. Jedná se o obrazovky pro vkládání či editaci dat, ale hlavně také obrazovky s výstupy, tiskovými sestavy, obrazovky, které fungují jako alarmová kontrola nebo obrazovky, které obsahují reporty.