Navázání spolupráce s významnou libereckou produkční společností P.J.Art Production

Společnost P.J.Art Production zajišťuje velké množství akcí pořádaných v Libereckém kraji. Spolupráci jsme započali vyhotovením nového loga pro jejich společnost.

Při vytváření loga společnosti bylo klíčové zvolit barvu, vhodný font, který se bude dále upravovat a celkové pojetí loga z pohledu stylu. Logo muselo být přestavěno tak, aby odpovídalo dnešním trendům a také muselo být úměrné velikosti a historii společnosti jakou je společnost P.J.Art Production. Velký vliv na to jak bude logo postaveno také mělo, na jaké marketingové materiály se bude logo posléze umísťovat.