Společnost 5Q má nové logo

Dokončili jsme jeden z klíčových projektů roku 2011, máme nové logo společnosti. S ohledem na nestandardní název naší společnosti byly kladeny vysoké požadavky na vzhled loga.

Celkem jsme měli 5 konceptů, ze kterých následně vybrali 3 koncepty a poté byl vybrán finální kousek. Při realizaci bylo nutné zvažovat všechny možné marketingové nástroje a materiály, které budeme používat. Vybrání vhodného loga z pohledu snadného umístění loga na materiály je klíčové. Je fajn, když logo na materiálech působí svěže, designově, odpovídá dnešním a budoucím nárokům na logotypy. Barva logotypu byla také klíčová, protože barva velkou měrou rozhoduje o tom, jak bude logo vnímáno našimi zákazníky.


Více informací o vytvoření loga najdete v sekci Design loga na našich stránkách.