Logo pro stavební společnost

Navázali jsme spolupráci s jednou z největších stavebních společností zabývající se odvodněním dálničních mostů v České republice. Vytvoření loga bylo první fází spolupráce, která bude pokračovat tvorbou internetových stránek a firemních tiskových materiálů.

Pojďme se spolu podívat na to, jak se liší logo pro malou společnost v porovnání se společností, za které stojí větší počet zaměstnanců, množství strojů, dalšího vybavení a velkých zakázek . Loga velkých společností jsou charakteristické svou jednoduchostí, úderností, volbou barev a fontů. S ohledem na tuto charakteristiku jsme museli k logu přistupovat a začali jsme výběrem barvy, fontu a grafického prvku. Zajímavou kapitolou byl právě grafický prvek, který bylo potřeba zpracovat. Klíčovým slovem pro grafický prvek byla zvolena „voda“ a šlo již tedy „jen“ o ztvárnění. S ohledem na fakt, že název společnosti má 3 znaky, tak se zvolily 3 vlnky, které právě zastupují symbol vody. Font se vybíral a následně upravoval tak, aby písmeno „V“ připomínalo kanál pro odvod vody. Logo bylo na světě.