Navázána spolupráce s firmou REHASPORT

Společnost REHASPORT je jednou z největších dodavatelů tejpovacích pásek TEMTEX na českém trhu. Naším úkolem bylo vyhotovit internetové stránky, které budou informovat své zákazníky o tomto produktu.

Produktové stránky se odlišují od klasických komerčních stránek společností. Stránky jsou primárně zaměřené na produkt samotný, na rozdíl od internetových stránek pro společnost, kde je prioritou informovat o dané společnosti. Na produktových stránkách se tedy hovoří o klíčových vlastnostech produktu, o cílové skupině, pro kterou je produkt určen a také kde se dá koupit.