2D promo video a jeho potenciál v marketingu

Dnešní článek si klade za cíl představit pojem 2D promo video, ukázat rozdíl oproti klasickému videu, které vídáme na internetu, v televizi a hlavně ukázat jaké je využití 2D promo videa v marketingu. Nebudou chybět informace kam můžeme video umístit po jeho vytvoření, jak využít 2D video jako výhodu oproti konkurenci. Dále se dozvíte, jak realizace projektu 2D videa probíhá a že pokud najdete schopného dodavatele, tak vám video postaví kompletně na klíč a vy se pak budete „jen“ radovat z úspěchu, které vám video přinese.

2D promo video

Na začátku si pojďme spolu popsat termín 2D video, co obsahuje a jak hlavně video vypadá. 2D promo video je většinou ilustrované video, kde veškeré postavy, věci a další objekty jsou ve 2D. 2D znamená, že chybí třetí rozměr a postavy, věci působí jednoduše a jsou jednoduše rozpoznatelné. Ve videu se mohou pohybovat lidé – postavy, které jsou obléknuté dle potřeby videa. Některé obrazovky mohou být z pohledu pohybu statické, některé dynamické..

2D promo video vytváříme většinou proto, abychom divákovi předali potřebné informace v jednoduché a hlavně zábavné formě. Sami si zkuste porovnat, když chceme, aby si náš potenciální klient přečetl stránku textu nebo klientovi nabídneme video, kde sleduje děj a vše podstatné sám pochopí.

V dalším textu se podíváme na další zajímavosti z oblasti 2D videa.

Rozdíl oproti klasickému videu

Hlavní rozdíl spočívá v obsahu. Do 2D videa umísťujeme jen takové postavy a věci, které pro účel videa potřebujeme. Nedostane se do videa tedy šum, který klasická videa obsahují. Šumem myslíme věci a lidi na pozadí, tzv. křoví. Výše zmíněné je velká výhoda, protože dokážeme oči diváka nasměrovat přesně tam kam potřebujeme a divák není rušen zbytečnými odvádějícími pozornost prvky. Další výhodou je tzv. stavitelnost  videa. Tu zajišťuje formát 2D, který je mnohem jednodušší na porozumění a mozek diváka není nucen zbytečně přemýšlet nad třetím rozměrem a opět se dokáže soustředit na obsah, tedy v našem případě marketingové či jiné informativní sdělení, které má video přenést na diváka.

Využití 2D videa v marketingu

Každý, jak podnikáme, dodáváme našim zákazníkům služby nebo nějaké produkty. Mnohdy není úplně jasné a srozumitelné co daná služba obsahuje nebo jaké jsou hlavní výhody oproti jiným produktům. V případě některých podnikatelských záměrů je důležité, aby lidé (zákazníci) pochopili jak probíhají některé činnosti a procesy. Ve všech výše uvedených oblastech nám může 2D video pomoci, k tomu, abychom službu, věc, proces lépe vysvětlili a zapůsobili na diváka tak, aby si naše služby či produkty objednal.

Každý chce mít výhodu oproti konkurenci

2D video pro účely propagace najdeme na internetu jen zřídka. I když má mnoho výhod a to jak z pohledu tzv. stravitelnosti o které jsme psali výše a také výhodu oproti jiným marketingovým technikám, tak ho podnikatelé využívají jen málo. Je tedy ideální příležitost, video použít a získat tak výhodu oproti konkurenci, která tento marketingový nástroj nepoužívá.

Jak probíhá realizace 2D videa se společností 5Q

Nejdříve si vyslechneme našeho klienta a necháme si podrobně vysvětlit činnost jeho firmy, abychom dokonale pochopili co je předmětem jeho podnikání, v jakém oboru podniká a kdo je jeho cílový zákazník. Poté je již plně na nás, jak informace uchopíme a jaký scénář a obsah videa navrhneme. Poté co naši představu odprezentujeme klientovi, dojde k opřipomínkování a jakmile máme nadefinováno vše potřebné, tak náš grafik společně s marketingovým specialistou se pustí do práce. Hlavní práce je na grafikovi a marketingový specialista drží dozor nad celým vývojem. Jakmile máme hotové video, které zatím neobsahuje zvuk, tak video představíme klientovi. Po jeho schválení necháme schválené texty nadabovat profesionálním dabérem, který video oživí mluveným slovem. Nadabování probíhá v profesionálním zvukovém studiu.

Video je hotové, kam video umístíme?

Jakmile je video kompletně hotové, tak dle klienta s videem dále pracujeme. Video je možné umístit na internetové stránky klienta, na YouTUBE kanál, nebo video připravit tak, aby klient mohl video přehrát v zasedací místnosti pro své obchodní partnery, nebo zákazníky. Další využití videa je na různých konferencích či výstavách, kde může video běžet na pozadí našeho promo stánku. Video je samozřejmě také možné přiložit do emailu, newsletteru.

Líbí se vám tento článek? Autora článku potěší, když ho nasdílíte na svém ico.
Další články
V článku se blíže podíváme na termín „Infografika“, vysvětlíme si co slovo znamená, jak se dá infografika využít při našem podnikání a to z interního pohledu, t...
192
V dnešním článku vás necháme „tak trochu“ :) nahlédnout na to, jak u nás ve společnosti probíhá realizace loga. Článek je zajímavý pro zvědavého čtenáře, kteréh...
192
V dnešním článku se blíže podíváme na corporate design neboli „jednotný vizuální styl“. Obsah článku bude zajímavý pro čtenáře, kteří mají svoji společnost nebo...
192
Článek se blíže věnuje tématu analýzy existujícího projektu a analýzy proveditelnosti projektu. V první části se podíváme na analýzu již existujícího projektu, ...
192
V dnešním článku vám v obecné rovině představíme problematiku zpětných odkazů, zdravého odkazového profilu, etických a neetických technikách získávání zpětných ...
192
V článku se společně podíváme na otázku jak dát vědět našim zákazníkům, poté co jsme změnili obsah našich internetových stránek. Změnou stránek myslíme přidání ...
192