Analýza projektu odhalí slabiny, ale i potenciál

Článek se blíže věnuje tématu analýzy existujícího projektu a analýzy proveditelnosti projektu. V první části se podíváme na analýzu již existujícího projektu, která má odhalit problémy, ale i případný další potenciál projektu. V druhé části článku se podíváme na analýzu proveditelnosti, která se realizuje před samotnou realizací projektu a má za úkol odhalit jestli má projekt šanci na úspěch, jestli má šanci získat dostatečné množství zákazníků a zisk, který klient očekává.

Úvod do problematiky analýz

U projektů menšího rozsahu nebo projektů které důvěrně známe, analýzu nepotřebujeme. Analýzu realizujeme hlavně u složitějších projektů, kde je velice jednoduché se ztratit a to jak ve vizi, tak smyslu celého projektu.

Obě varianty analýzy si spolu postupně představíme na projektu internetového portálu, který obecně dodává nějaké služby svým návštěvníkům (zákazníkům).

Analýza existujícího projektu

Problematika této části se týká projektu, který již nějaký čas běží. Požadavek na realizaci analýzy může být způsoben buď nespokojenosti s projektem z pohledu zisku, nebo z důvodu, že cítíme, že projekt má větší potenciál, ale nedokážeme definovat v čem potenciál spočívá.

Vše začíná počáteční schůzkou s klientem, kde si vyslechneme co ho trápí, kde vidí slabiny a kde vidí případný potenciál rozvoje, který ale on sám nedokáže přesně pojmenovat a uchopit.

Po této schůzce zpracujeme specifikaci jak bude analýza vypadat, co bude obsahovat a jaké výstupy klient uvidí. Po odsouhlasení specifikace přecházíme plynule k realizaci analýzy. Poté co je analýza dokončena, tak analýzu představíme klientovi a na společné schůzce prodiskutujeme detaily.

Na základě analýzy se klient rozhodne o dalším postupu a  přejdeme k realizaci nápravných opatření, programování nové funkcionality či úpravy stávající funkcionality.

Analýza proveditelnosti projektu

Několikrát do roka se stane, že k nám přijdou klienti, kteří mají zájem a nápad realizovat nějaký projekt, ale jejich představy o realizaci a zisku jsou buď nesmyslné nebo přinejmenším přehnané. V těchto případech není jasné jestli má projekt alespoň minimální šanci na úspěch.

Etické hodnoty naší společnosti jsme si stanovili tak, že nerealizujeme všechny projekty, které po nás naši klienti požadují. V případech, že si myslíme, že projekt nemá šanci na úspěch, tak to klientovi naznačíme a uvedeme konkrétní případy a důvody proč si to myslíme.

Pokud existuje alespoň malá naděje na úspěch nebo naopak je projekt zajímavý, ale vidíme vidinu většího potenciálního přínosu z projektu pro klienta, tak realizujeme tzv. „Analýzu proveditelnosti“.

Rozsah analýzy proveditelnosti se liší projekt od projektu. Některé analýzy zodpoví i otázky marketingu projektu s přesně definovanými marketingovými nástroji, budgety a harmonogram termínů jednotlivých kampaní, pomocí kterých se následně projekt propaguje.

Výsledek analýzy proveditelnosti je textový dokument, který jednoznačně definuje projekt, cílového zákazníka, potenciál projektu v budoucnosti. Zodpoví všechny klíčové faktory projektu. Poté si nad analýzou s klientem sedneme a vše detailně vysvětlíme. Následně se klient rozhodne jestli se bude projekt realizovat či nikoliv.

Velká výhoda plynoucí z analýzy proveditelnosti je, že klientovi ušetříme nemalé náklady na vývoj něčeho, co v reálném světě by neobstálo nebo jeho představu dotáhneme ještě k něčemu většímu, než původně myslel.

Líbí se vám tento článek? Autora článku potěší, když ho nasdílíte na svém ico.
Další články
V článku se blíže podíváme na termín „Infografika“, vysvětlíme si co slovo znamená, jak se dá infografika využít při našem podnikání a to z interního pohledu, t...
192
V dnešním článku vás necháme „tak trochu“ :) nahlédnout na to, jak u nás ve společnosti probíhá realizace loga. Článek je zajímavý pro zvědavého čtenáře, kteréh...
192
V dnešním článku se blíže podíváme na corporate design neboli „jednotný vizuální styl“. Obsah článku bude zajímavý pro čtenáře, kteří mají svoji společnost nebo...
192
Dnešní článek si klade za cíl představit pojem 2D promo video, ukázat rozdíl oproti klasickému videu, které vídáme na internetu, v televizi a hlavně ukázat jaké...
192
V dnešním článku vám v obecné rovině představíme problematiku zpětných odkazů, zdravého odkazového profilu, etických a neetických technikách získávání zpětných ...
192
V článku se společně podíváme na otázku jak dát vědět našim zákazníkům, poté co jsme změnili obsah našich internetových stránek. Změnou stránek myslíme přidání ...
192