Využití infografiky

V článku se blíže podíváme na termín „Infografika“, vysvětlíme si co slovo znamená, jak se dá infografika využít při našem podnikání a to z interního pohledu, tak i z pohledu marketingu, tedy směrem k našim zákazníkům. Dále se podíváme jaké jsou rozdíly mezi infografikou a dalšími propagačními materiály, které všichni používáme. Článek bude zajímavý pro obchodníky, dále pro personalisty, jednatele společností a lidi, kteří se zabývají komunikací uvnitř firmy a interními procesy.

Co se skrývá pod slovem infografika

Infografika je často také nazývána „Informační grafika“. Jedná se o grafické ztvárnění informací, dat, činností, složitějších procesů. Grafika používá symboly a ilustraci. Díky tomu umožňuje rychlejší porozumění informacím, které chceme odprezentovat. V infografice se vyskytují 3D, 2D grafy, různé barevné plochy ve formě kruhů, čtverců, dále ilustrace lidí formou postaviček, zvířat, neživých předmětů, budov, apod. Obsahuje samozřejmě i texty a nadpisy, ale vždy v rozumné míře, aby se pozornost čtenáře vždy zaměřovala na grafickou část.

Infografika prezentuje obsáhlé, obvykle složité a komplexní informace snadno, rychle a přehledně.

V dalším odstavci se nejdříve podíváme na využití infografiky z interního podhledu, poté na využití  z pohledu marketingu, tedy směrem k našim zákazníkům.

Využití infografiky z interního podhledu firmy

Každá větší společnost se postupem času dostane k definování interních procesů. Je to způsobeno složitostí, která vzniká při růstu společnosti, ale také souvisí s fluktuací lidí. Lidé odcházejí, jiní zase přicházejí a je potřeba nové rychle a efektivně zaškolovat do firemních procesů, aby mohli dobře zvládat svoji práci. Procesy je možné popsat textově, ale sami víme, jak neradi čteme dlouhé texty. Druhou variantou je doplnit textovou část definovaného procesu pomocí infografiky. Infografika pak celý proces zjednoduší a povede k lepšímu pochopení ze strany zaměstnanců.

Když potřebujeme například na konci roku, či kvartálně zhodnotit a vytvořit výstup pro statistická data o chodu společnosti, tak zde opět může hrát infografika velkou roli. Infografika, která je postavena na symbolech a ilustracích je ideálním výstupem. Je jedno jestli data prezentujeme zaměstnancům, představenstvu, či je pak dáváme i ven, myšleno pro oči našich zákazníků.

Využití  z pohledu marketingu

Infografika se používá v marketingu kvůli přehlednému zobrazení procesů či dat. Některé společnosti mají službu, která není úplně snadno pochopitelná, nebo chtějí ukázat na její klíčové faktory a klady u jejich zákazníků. Infografika zobrazí klíčová data uceleně, bez zahlcujících textů a hlavně schématicky, takže čtenáři (zákazníci) snadno pochopí co je předmětem.

Další možností využití infografiky je pro firmy, které prodávají produkty a chtějí opět ukázat na nějaké klíčové informace. Příkladem mohou být výživové parametry, množství prodaných kusů, definice cílové skupiny a vazbu na daný produkt, apod.

Rozdíly mezi infografikou a dalšími materiály

Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, tak se infografika liší hlavně v jednoduchém podání informací pomocí zábavné formy. Přestavme si nyní například leták. Klasický leták obsahuje pozadí, fotografie, texty, popisy, nadpisy a další prvky, které musí čtenář zpracovat ve své hlavě.

Infografika bude obsahovat jen ty klíčové prvky, které jsou předmětem předávané informace. Čtenáře tedy neunaví a dokonce hravou formou „donutí“ materiál prozkoumat.

Líbí se vám tento článek? Autora článku potěší, když ho nasdílíte na svém ico.
Další články
V dnešním článku vás necháme „tak trochu“ :) nahlédnout na to, jak u nás ve společnosti probíhá realizace loga. Článek je zajímavý pro zvědavého čtenáře, kteréh...
192
V dnešním článku se blíže podíváme na corporate design neboli „jednotný vizuální styl“. Obsah článku bude zajímavý pro čtenáře, kteří mají svoji společnost nebo...
192
Článek se blíže věnuje tématu analýzy existujícího projektu a analýzy proveditelnosti projektu. V první části se podíváme na analýzu již existujícího projektu, ...
192
Dnešní článek si klade za cíl představit pojem 2D promo video, ukázat rozdíl oproti klasickému videu, které vídáme na internetu, v televizi a hlavně ukázat jaké...
192
V dnešním článku vám v obecné rovině představíme problematiku zpětných odkazů, zdravého odkazového profilu, etických a neetických technikách získávání zpětných ...
192
V článku se společně podíváme na otázku jak dát vědět našim zákazníkům, poté co jsme změnili obsah našich internetových stránek. Změnou stránek myslíme přidání ...
192