Neznámé, známé slovo Corporate design

V dnešním článku se blíže podíváme na corporate design neboli „jednotný vizuální styl“. Obsah článku bude zajímavý pro čtenáře, kteří mají svoji společnost nebo živnost a ještě se nezačali zabývat svými propagačními materiály ale i pro čtenáře, kteří již propagační materiály mají, ale grafika a styl materiálů k sobě neladí nebo již není platná dnešní době. Dozvíte se také, že corporate design se netýká jen velkých společností, ale že realizace corporate designu je finančně dostupná i pro živnostníky, malé a střední společnosti.

Corporate design

Jednotný vizuální styl je možné definovat jako koncept všech prvků vizuální prezentace živnosti či společnosti. Je důležité si neplést termín: „Corporate design“ s termínem: „Corporate identity“, která kromě zmíněného konceptu obsahuje také definici firemní komunikace a firemní kultury.

Prvky Corporate designu

Mezi jednotlivé prvky jednotného vizuálního stylu můžeme zařadit název společnosti, logo společnosti, internetové stránky, propagační tiskoviny, firemní tiskoviny. Prvky „Logo“, „internetové stránky“ jsou jasné termíny. Do propagačních tiskovin patří vizitky, hlavičkové papíry, obálky. Do firemních tiskovin patří brožury, letáky, katalogy.

Jaké profese se podílejí při realizaci

Tvorba jednotného vizuálního stylu je komplexní realizací na které se podílejí profese marketingový specialista, kreativec a grafik. Každá z vyjmenovaných profesí má velkým způsobem možnost ovlivnit finální dílo. Výsledkem je vyladěný koncept, na kterém se profese dohodnou. Sami si dokážete představit, že to někdy není úplně jednoduché. Každý obor zde prosazuje své zájmy a jde o to, vše skloubit a udělat koncept se kterým budou všechny strany spokojeny. A pozor, to se zatím bavíme jen o spokojenosti na straně realizační firmy, poté přijde klient, pro kterého se corporate design realizuje a jeho spokojenost je klíčová pro schválení celého projektu.

V následujícím textu se podíváme jak probíhá realizace se společností 5Q.

1. Zadávací část

V zadávací části je potřeba definovat potřeby a pohnutky klienta a posbírat veškeré nezbytné informace pro analytickou část. V této části tedy potřebujeme zákazníka co nejvíce poznat a to jak z pohledu oboru ve kterém pracuje, tak poznat a chápat i potřeby jeho zákazníků. Tato část je jednou z klíčových etap v celé realizaci a neodmyslitelně patří do celého koloběhu.

2. Analytická část

Posbírané informace z předchozí části je potřeba zpracovat a navrhnout další postup. Kromě postupu je potřeba také nadefinovat jakých všech  prvků se bude corporate design týkat. Viz: „Prvky Corporate designu“ v tomto článku. V této části hraje velkou úlohu marketingový specialista, ale již vykukuje růžky i kreativec, který se na této části podílí.

3. Koncepční a kreativní část

Zde již začíná ta pravá zábava a odehrává se ve spolupráci grafika, který zde hraje nejdůležitější roli a kreativce. Kreativec zde navrhuje různé koncepty a varianty jak uchopit zpracování, následně grafik se snaží splnit přání kreativce. Marketingový specialista nad celým procesem drží dozor a v případě nejasného dalšího postupu rozhodne, jak se bude dále pokračovat.

4. Prezentační část

Očekávaná prezentační část je o seznámení klienta s navrženým konceptem. Je to ten okamžik, kdy poprvé klient uvidí naši práci. Našim klientům prezentujeme koncepty velmi pečlivě a vždy se snažíme vysvětlit naše jednotlivé kroky, které vedly k výsledku.

5. Ladicí část

Pokud jsou potřeba udělat jakékoliv korekce, tak se realizují v této části. Mohou to být požadované korekce ze strany našeho klienta, nebo naše vlastní na základě prezentace.

6. Implementační část

Poté co je corporate design odsouhlasen, je možné přistoupit k části implementační. Jednotlivé prvky se  uvádějí do finální a použitelné podoby. Například v případě loga se vytváří soubory, které pak klient dostává pro různé použití. V případě internetových stránek se stránky začnou programovat. V případě brožury se finišují finální texty a brožura se připravuje do tisku.

Vyhotovení jednotného vizuálního stylu je pro nás ta nejzábavnější služba, kterou můžeme pro naše klienty realizovat. Důvodem je, že jednotlivé profese se mohou doslova vyřádit a dodat komplexní dílo, které drží styl, grafiku a klient je spokojený, protože získá profesionální propagaci, která bude působit dobře na jeho zákazníky.

Líbí se vám tento článek? Autora článku potěší, když ho nasdílíte na svém ico.
Další články
V článku se blíže podíváme na termín „Infografika“, vysvětlíme si co slovo znamená, jak se dá infografika využít při našem podnikání a to z interního pohledu, t...
192
V dnešním článku vás necháme „tak trochu“ :) nahlédnout na to, jak u nás ve společnosti probíhá realizace loga. Článek je zajímavý pro zvědavého čtenáře, kteréh...
192
Článek se blíže věnuje tématu analýzy existujícího projektu a analýzy proveditelnosti projektu. V první části se podíváme na analýzu již existujícího projektu, ...
192
Dnešní článek si klade za cíl představit pojem 2D promo video, ukázat rozdíl oproti klasickému videu, které vídáme na internetu, v televizi a hlavně ukázat jaké...
192
V dnešním článku vám v obecné rovině představíme problematiku zpětných odkazů, zdravého odkazového profilu, etických a neetických technikách získávání zpětných ...
192
V článku se společně podíváme na otázku jak dát vědět našim zákazníkům, poté co jsme změnili obsah našich internetových stránek. Změnou stránek myslíme přidání ...
192