Nahlédněte pod 5Q pokličku - Design loga v praxi

V dnešním článku vás necháme „tak trochu“ :) nahlédnout na to, jak u nás ve společnosti probíhá realizace loga. Článek je zajímavý pro zvědavého čtenáře, kterého zajímá jak vznikají hezké věci. Dále je zajímavý pro podnikatele, kteří potřebují vytvořit logo pro svou novou společnost, ale také pro podnikatele, kteří si nechali vytvořit logo, před delší dobou a s logem již nejsou spokojeni, protože již neodpovídá dnešní době a chtějí nové logo, které oživí jejich podnikání.

Představení loga

Jsme velmi rádi, že nemusíme v dnešní době popisovat co logo je, proč je důležité. Od revoluce uplynula již velká řádka let, kdy si podnikatelé v České republice uvědomují, že kvalitní logo je základem jejich podnikání bez ohledu na to v jakém oboru pracují.

Pojďme se tedy dále podívat kdo se na tvorbě loga podílí a jak postupně logo vzniká.

Kdo se na logu podílí

Pojďme nejdříve začít tím, že si představíme jednotlivé profese, které se podílejí na tvorbě loga. Mezi klíčové role patří kreativec, grafik a marketingový specialista. Každá profese v procesu hraje důležitou roli a vyřazením jedné z nich by nevedla k dobrému výsledku.

Role kreativce

Kreativec má za úkol přijít s neotřelým nápadem na to jak bude logo vypadat z pohledu struktury – rozložení jednotlivých prvků v logu. Dále se vyjadřuje ke grafickému prvku a stylu loga.

Role marketingové specialisty

Jeho role má velký vliv na to jak bude logo vnímáno cílovými zákazníky. Podílí se tedy na výběru vhodné barvy, na výběru vhodného grafického prvku, ale také na textové části loga. Všechny rozhodnutí mají přímý vliv na to jestli cíloví zákazníci budou vnímat služby či produkty jako drahé, nebo naopak laciné, nekvalitní nebo je budou vnímat jako kvalitní za dobrou cenu. To vše můžeme ovlivnit vytvořením vhodného loga.

Role grafika

Role grafika je naplnit představy kreativce a marketingového specialisty. Kromě vlastní realizace se samozřejmě i o on podílí na klíčových rozhodnutích, které se při návrhu loga musí realizovat. Na grafikovi je ve výsledku největší zodpovědnost, protože výsledek jeho práce uvidí klient a rozhodne o úspěchu loga u cílových zákazníků.

V jakých fázích probíhá realizace

V první fázi je klíčové pochopit obor klienta. Jaké služby či produkty svým zákazníkům dodává a samozřejmě také kdo jsou jeho cíloví zákazníci. Dost často, v případě redesignu loga se logo vytváří tak, aby zaujalo nejen stávající zákazníky, ale také potenciální zákazníky, kteří zatím služby a produkty našeho klienta neodebírají.

V druhé fázi zmíněné profese postupně pracují na vytvoření ideálního loga.

Fáze třetí je určena pro prezentaci loga pro našeho klienta. Prezentace probíhá tak, že logo detailně představíme. Jsme velmi precizní ve vysvětlení proč jsme zvolili jednotlivé barvy, proč logo obsahuje dané texty, význam grafického prvku v logu.

V poslední fázi realizujeme případné korekce loga a klient dostává logo v několika typech souborů. Logo dostává v tzv.: „křivce“, tedy ve formátu EPS a v souboru JPG, PNG pro další použití. Logo dostává jak v barevné variantě, tak v černobílé variantě a nechybí ani inverzní varianty loga, které se používají pro specifické případy.

Logo je na světě, co dál?

Logo je většinou startovní částí tvorby internetových stránek, ale také tvorby celého corporate designu. Více na téma Corporate design se dozvíte v samostatném článku Neznámé, známé slovo Corporate design. Logo určí, jak budou vypadat další propagační a firemní materiály, protože barva loga, grafický styl vyhotovení se musí odrazit na všech zbylých materiálech a internetových stránkách. Ve výsledku pak prezentace společnosti je jednotná, má tzv. jednotný vizuální styl.

Věříme, že dnešní nahlédnutí pod pokličku bylo pro vás zajímavé a série článků: „Nahlédněte pod 5Q pokličku“ bude pokračovat dalšími tématy za našeho krásného oboru.

Líbí se vám tento článek? Autora článku potěší, když ho nasdílíte na svém ico.
Další články
V článku se blíže podíváme na termín „Infografika“, vysvětlíme si co slovo znamená, jak se dá infografika využít při našem podnikání a to z interního pohledu, t...
192
V dnešním článku se blíže podíváme na corporate design neboli „jednotný vizuální styl“. Obsah článku bude zajímavý pro čtenáře, kteří mají svoji společnost nebo...
192
Článek se blíže věnuje tématu analýzy existujícího projektu a analýzy proveditelnosti projektu. V první části se podíváme na analýzu již existujícího projektu, ...
192
Dnešní článek si klade za cíl představit pojem 2D promo video, ukázat rozdíl oproti klasickému videu, které vídáme na internetu, v televizi a hlavně ukázat jaké...
192
V dnešním článku vám v obecné rovině představíme problematiku zpětných odkazů, zdravého odkazového profilu, etických a neetických technikách získávání zpětných ...
192
V článku se společně podíváme na otázku jak dát vědět našim zákazníkům, poté co jsme změnili obsah našich internetových stránek. Změnou stránek myslíme přidání ...
192