První kroky při propagaci společnosti na sociálních sítích

V dnešním článku se společně podíváme na téma pro koho jsou sociální sítě určené, na základní informace o propagaci na sociálních sítích, nebude chybět varianta, kdy máme internetové stránky a varianta, kdy stránky nemáme a veškerá naše propagace se odehrává na sociální síti. Porovnáme soukromou versus firemní stránku na sociální síti. Nebudou také chybět základní informace, jak se stránka zakládá, co se musí nastavit, jak je to s grafikou, se správným zařazením dle oboru našeho podnikání, se základním obsahem. Pojďme na to.

 

Jsou sociální sítě jen pro mladé?

Mnoho klientů, se kterými jednáme žijí v představě, že sociální sítě jsou jen pro mladé a ke sdílení informací kdo co upekl, nebo kde kdo byl a kdo se s kým přátelí. Ano, o tom sociální sítě jsou také, ale v dnešním článku se podíváme na to jak sociální sítě využít pro naše podnikání a jak nám pomohou v propagaci a získání potenciálních tržeb. Odpověď na otázku v názvu kapitoly je tedy: „Rozhodně ne!“.

Sociální sítě

Sociálních sítí, které můžeme využít k propagaci našeho podnikání je více. Mezi nejčastější patří facebook, následuje Instagram, twitter, pinterest, Google+. V České republice jednoznačně vévodí facebook a proto se v našich příkladech budeme věnovat propagaci na sociální síti facebook.

Jak se stránka na sociální síti facebook zakládá

Na facebooku si můžeme založit svůj soukromý profil. Pod každým soukromým profilem je poté možné zakládat tzv. stránky. A právě stránku již můžeme použít pro naši firemní propagaci.

Pro naši firemní stránku musíme správně zvolit kategorii – obor podnikání, kam patří a také napsat základní informace o společnosti, připojit internetové stránky, vytvořit a poté nastavit profilový obrázek, přidat logo.

Vše výše zmíněné můžete sami a nebo to necháte na svém dodavateli, který pro vás realizuje propagaci. Druhá varianta je bezpečnější, protože to necháte na odbornících, kteří zajistí, aby vaše image byla konzistentní a to jak z pohledu textových informací, tak i grafiky. Souvisí se zmíněným profilovým obrázkem stránky a také umístěním loga, vložením správných fotografií.

V dalším textu se podíváme na případy, že některé podnikatelské záměry nepotřebují internetové stránky a bohatě si vystačí jen se stránkou na sociální síti.

Nemám internetové stánky, bude mi stačit facebook stránka?

Odpověď na tuto otázku je, že pro některé specifické případy opravdu stačí mít jen facebook. Představme si např., že se rozhodneme pořádat nějaký druh akce typu festival, např. festival jídla. Naším záměrem je pozvat lidi na festival, poskytnout jim veškeré potřebné informace - jak se tam dostanou, od kdy do kdy se festival pořádá, kolik stojí vstupné apod. V našem příkladu jsme festival pořádali již loni a máme tedy fotografie, které chceme lidem ukázat, aby si dokázali představit jak festival probíhá.

Všechny zmíněné požadavky dokážeme realizovat přes sociální stránku na facebook a nemusíme ještě k tomu vytvářet klasické internetové stránky.

Mám internetové stránky, potřebuji ještě stránku na sociální síti?

Ano, je to vhodné. Důvod je prostý. Pokud mám možnost informovat o svých službách, produktech, aktivitách na různých místech a ty navzájem propojit, tak proč toho nevyužít. Stránku na sociálních sítích si představte jako jakékoliv další místo, kde vás vaši potenciální zákazníci naleznou. Tím zvyšujeme šanci objednání naší služby či koupení našeho produktu, který prodáváme našim zákazníkům.

V dalším textu se podíváme na porovnání, jak se liší obsah soukromé stránky a firemní stránky.

Soukromá stránka versus firemní stránka

Pokud jste v tuto chvíli  zvědaví na rozdíly z pohledu obsahu, tak vězte, že rozdíl vlastně není. Jak soukromá stránka, tak i firemní budou mít obsah tvořený z fotografií, textů, příspěvků, budu mít profilovou fotografii. Oba typy budou mít své čtenáře.

Jediný rozdíl, ale hodně podstatný je v tom, že vaší firemní stránce nedají vaši čtenáři nic zadarmo, na rozdíl od soukromé, kde jsou k vám lidé tolerantnější z důvodu, že jsou často vašimi kamarády. Když na-sdílíte na svém soukromém profilu fotografii, která není zrovna stoprocentní, tak vám ji vaši čtenáři budou „lajkovat“, komentovat. Pokud váš text bude alespoň trochu zajímavý, určitě nějaký „like“ přijde. U firemní stránky to tak ale není.

Firemní stránka má již charakter komerce a uvědomme si, kdo jsou vlastně čtenáři naší firemní stránky na sociální síti. Mohou to být naši stávající klienti, potenciální klienti, náhodní lidé, kteří na stránku přišli. Jsou to tedy lidé, kteří k nám nemají blízký vztah jako má okruh našich přátel na soukromém profilu.

Zde tedy velmi záleží na tom, aby vámi přidaný obsah byl hodnotný, dostatečně zajímavý, aby přišel „like“ či kladný komentář.

Výše uvedené bývá důvodem, proč nám lidé svěřují správu svých firemních profilů i když jsou zdatnými plniči svých soukromých profilů.

Líbí se vám tento článek? Autora článku potěší, když ho nasdílíte na svém ico.
Další články
V článku se blíže podíváme na termín „Infografika“, vysvětlíme si co slovo znamená, jak se dá infografika využít při našem podnikání a to z interního pohledu, t...
192
V dnešním článku vás necháme „tak trochu“ :) nahlédnout na to, jak u nás ve společnosti probíhá realizace loga. Článek je zajímavý pro zvědavého čtenáře, kteréh...
192
V dnešním článku se blíže podíváme na corporate design neboli „jednotný vizuální styl“. Obsah článku bude zajímavý pro čtenáře, kteří mají svoji společnost nebo...
192
Článek se blíže věnuje tématu analýzy existujícího projektu a analýzy proveditelnosti projektu. V první části se podíváme na analýzu již existujícího projektu, ...
192
Dnešní článek si klade za cíl představit pojem 2D promo video, ukázat rozdíl oproti klasickému videu, které vídáme na internetu, v televizi a hlavně ukázat jaké...
192
V dnešním článku vám v obecné rovině představíme problematiku zpětných odkazů, zdravého odkazového profilu, etických a neetických technikách získávání zpětných ...
192